Foredragsholdere og besøkende

Børge Grønbech
Børge Grønbech

Direktør for globale operasjoner

Børge Grønbech har vært direktør der siden mai 2018, og vært ansatt i Norges Sjømatråd siden 1998. Han har hatt flere sentrale stillinger, deriblant markedsdirektør ved hovedkontoret og fiskeriutsending i Boston, USA. Grønbech var fram til 1.10 i år konstituert administrerende direktør for Norges Sjømatråd.
Han er nå tilbake som direktør for globale operasjoner.

Fredrik Hald
Fredrik Hald

Lærøy

Fredrik har i mange år vært ansatt hos Lerøy, og utvikler sjømatoppskrifter i stor stil.
Han skal disse dagene være sammen med elevene på restaurant og matfag på YNVS, og vi åpner også opp for at noen av våre lokale kokker, som vi ofte samarbeider med, får ta del i inspirasjonen Fredrik bidrar med.
Vi gleder oss veldig til å få faglig påfyll og kullinarisk opplevelse.

Daniel Flo
Daniel Flo

Norwea- Norsk vindkraftforening

Flo har ingeniør bakgrunn fra bachelornivå i Fornybar Energi ved NTNU. Videre har han tatt dobbel mastergrad i Innovative Sustainable Energy Engineering. Der han studerte Electric Power Engineering ved NTNU og fullførte sivilingeniørgraden med System Integration of Wind Power ved Danmarks Tekniske Universitet, DTU. Han har også tidligere erfaring som prosjektingeniør. Ansvarsområde gjelder rådgivning for utvikling og produksjon.

Øyvind Andre Haram
Øyvind Andre Haram

Kommunikasjonssjef i Sjømat Norge

Øyvind Andre Haram er sjømatambassadør fra a til å. Oppvokst i havgapet utenfor Ålesund har han vært opptatt av kunne formidle hav og sjømat til flest mulig i en rekke år. Han har tidligere jobbet i ulike redaksjoner i NRK, vært innom Danske Bank og har de siste årene jobbet som kommunikasjonssjef i Sjømat Norge. Øyvind har en tydelig visjon: å få nordmenn til å bli stolt av å være en sjømatnasjon.

Bernt Martinsen
Bernt Martinsen

Administrerende direktør i Pharmaq

Bernt Martinsen har siden november 2021 vært administrerende direktør i Pharmaq. Han har vært i Pharmaq og tidligere Alpharma siden 1994 i ulike roller fra klinisk forskning til globalt salg, de siste 15 årene som salgsdirketør for de etablerte akvakulturmarkedene . Han er utdannet veterinær og kommer opprinnelig fra Kolvereid og har tatt videregående utdanning på Rørvik.

Aoife Maloney Westgård
Aoife Maloney Westgård

Emilsen Fisk AS

Aoife Maloney Westgård er oppvokst på Leka, utdannet veterinær fra Norges Veterinærhøgskole og ansatt i Emilsen Fisk som leder for fiskehelse og biologi.
Hun har 10 års erfaring fra akva, og har i denne perioden jobbet tett på næringen. Aoife har bidratt inn i og etablert en rekke forskningsprosjekter med fokus på fiskehelse og lakselus, og brenner for å finne nye løsninger på etablerte

Torkil Marsdal Hanssen
Torkil Marsdal Hanssen

Pkom

Torkil Marsdal Hanssen i PKOM leder utviklingsprosjektet for etablering av en maritim energihub og klimavennlig industripark på Kråkøya i Nærøysund. PKOM skal arbeide tett med Fremtidens Industri og Val FoU i et prosjekt eid av Nærøysund kommune.
Etterspurt strategisk kommunikasjonsrådgiver innenfor innovasjons- og utviklingsprosesser.

Harald Magnus Andreassen
Harald Magnus Andreassen

Sparebank 1 Markets

Harald Magnus Andreassen er sjeføkonom i Sparebank 1 Markets. Han arbeider med analyser av internasjonal og norsk økonomi, rente-, valuta- og aksjemarkedet. Harald Magnus er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og har arbeidet i Bankforeningen (Finans Norge), Econ, Elcon Securities, First Securities og i Swedbank.

Håvard Tangvik
Håvard Tangvik

Trøndelags Europakontor

Trøndelags Europakontor sitt løfte er å være en europeisk kompetansepartner overfor våre medlemmer. Vi mobiliserer og kobler våre medlemmer inn i den europeiske kunnskapsbyggingen og innovasjonskraften som skapes gjennom EUs programmer. I tillegg påvirker vi ny politikkutforming fra EU i tråd med våre medlemmers ønsker.

Øystein Berge
Øystein Berge

Asplan Viak

Avdelingsleder Urbanet Analyse.
Han er også fagsjef for samfunnsanalyser og strategiske mobilitetsanalyser.
Han er en erfaren prosjektleder, og har ledet flere komplekse prosjekter. I tillegg til dette har han ni års erfaring fra Statistisk Sentralbyrå, hvor han var leder for det kvartalsvise- og det fylkesfordelte nasjonalregnskapet. Samfunnet står ovenfor store utfordringer og må igjennom et bærekraftig skifte. Asplan Viak spiller en viktig rolle i denne omstillingen. Asplan Viak spiller en sentral rolle i finne løsninger i skjæringspunktet mellom tekniske fag, samfunnsøkonomi og planfag.

Marit Bjørnevik
Marit Bjørnevik

Prodekan for Nord Universitet

Har en master-grad i akvakultur, med spesialisering i fiskeernæring fra Universitetet i Bergen. Oppgaven er gjort i samarbeid med NIFES. Bjørnevik har også en doktorgrad i muskelstruktur og kvalitet hos laks og torsk, også fra Universitetet i Bergen. Før hun kom til Nord universitet jobbet hun 8 år som forsker ved Havforskningsinstituttet, Matre.
På Nor universitet har Bjørnevik arbeidet med prosjekter med fokus retta mot hvordan produksjonsmetoder har påvirkning på fiskekvaliteten.
Bjørnevik er tilslutta Fakultet for biovitenskap og akvakultur.

Ståle Ramstad
Ståle Ramstad

Williksen Fangst

Har jobbet innen havbruk siden 2002, fra produksjonsarbeider i slakteri til daglig leder i samme ledd i verdikjeden, før jeg startet i nåværende stilling i Williksen Fangst januar 2021. Har i denne perioden også tatt en bachelor i Næringsmiddelteknologi på HiST (nå heter vel studiet Matvitenskap, teknologi og bærekraft på NTNU) og en Master of Business Administration gjennom fjernundervisning fra Edinburgh Business School/Heriot-Watt University.
Ramstad sin rolle i Williksen Fangst er å lage grunnlag for investeringsbeslutninger, bistå med finansieringsløsninger, kontakt opp mot myndigheter og finne nye potensielle investeringscase.

Therese Troset Engan
Therese Troset Engan

Innovasjon Norge

Therese Troset Engan har tidligere vært ansatt i NTE, blant annet som leder for Innovasjon og forretningsutvikling, og hun har også sittet i styret for daværende NTE Nett AS. Hun sitter nå i NTE styret.
Troset Engan er født i 1978 og kommer fra Verdal. Hun jobber som avdelingsleder i Innovasjon Norge og har der ansvaret for teamet som jobber med markeds-, samfunns- og næringsutvikling i Trøndelag.
Hun har bred styreerfaring, også fra kraftbransjen, og hun kjenner både NTE og regionen godt. I tillegg har hun særlig god kompetanse innen økonomi og utvikling.

Elin M. Kolden
Elin M. Kolden

THYF

Elin Kolden er utdannet hotellkandidat fra Norsk Hotellhøgskole i Stavanger. I tillegg har hun etter- og videreutdanning fra NTNU i yrkespedagogikk, språk og arrangementsledelse og fra UiO i kollektiv arbeidsrett. Hun har mange års ledererfaring fra ulike bransjer og jobbet parallelt som faglærer i videregående skole. Elin har også mange års erfaring fra næringslivs- og prosjektarbeid som prosjektleder i Stjørdal Næringsforum, som daglig leder Tandem Reklame, som underdirektør i Skatt Midt-Norge og som regionleder i arbeidstakerorganisasjonen Delta. I januar 2021 begynte hun som utviklingsleder ved Trøndelag høyere yrkesfagskole med ansvar for utvikling av nye studietilbud, ekstern kommunikasjon og internasjonalisering.

Ketil Rykhus
Ketil Rykhus

SinkabergHansen

Ketil Rykhus har vært samfunnskontakt i SinkabergHansen siden 2020, men har i over 10 år jobbet for havbruksnæringen. Han har også jobbet med EU/EØS-avtalen i 15 år, hvorav 10 år i utlandet. Han er utdannet veterinær.

Thomas Vian Pettersen
Thomas Vian Pettersen

Forretningsutvikler i Nordly Holding

Thomas Vian Pettersen har en master i havbruk og har de siste åtte årene jobbet i Nordly-konsernet på Leknes i Lofoten, som omfatter selskapene STIM, Polarfeed, ACD Pharma, Paradigm Aquatic og Havbruksakademiet Nord. Arbeidstittelen har det meste av tiden vært forretningsutvikler, og han har jobbet innenfor alle konsernets selskaper.

Inge Forseth
Inge Forseth

Administrerende direktør i NTE Energi

Inge Forseth er utdannet sivilingeniør i elkraft ved NTNU. Han har bred yrkesbakgrunn, bl.a. som COO i AKVA group ASA, produksjonsdirektør i Scanwind, utviklingsdirektør i Autronica, og COO i Glen Dimplex Nordic.

Kristina N. Widell
Kristina N. Widell

SINTEF

Kristina N. Widell er seniorforsker i gruppa Automatisert foredling i avdelingen Fiskeriteknologi og ny biomarin industri. Hun har vært i SINTEF siden 2012 og før det tok hun doktorgrad på NTNU innenfor energieffektivisering i industrielle kuldeanlegg. Dette er noe hun har fortsatt å jobbe med, sammen med viktige temaer som kvalitet på sjømatprodukter, effektiv prosessering, redusert klimaavtrykk, reduksjon av matsvinn etc. Hun har deltatt i mange prosjekter, med samarbeid både i Norge og internasjonalt. Hun leder også flere prosjekter og er nå bl.a. prosjektleder for CoolFish, som skal bidra til mer energieffektive og klimavennlig kjøling og oppvarming ombord i fiskebåter og ENOUGH, som skal redusere klimagassutslipp fra verdikjeden for mat.

Trude Vareide-Giskås
Trude Vareide-Giskås

Prosjektleder i Oceanize

Ledererfaring innen både teknologiutvikling og personal, både nasjonalt og internasjonalt og er utdannet med mastergrad i elektronikk fra NTNU.

Øyvind Sandnes
Øyvind Sandnes

Administrerende direktør i Oceanize siden 2020 og gårdbruker

Erfaring som økonomiansvarlig i flere lokale selskaper og er utdannet økonom ved NMBU.

Knut-Ivar Bakken
Knut-Ivar Bakken

SpareBank1 Markets

Startet som sjømatanalytiker i SpareBank1 Markets for litt over ett år siden, men jeg har fulgt sjømatsektoren som analytiker de siste 15 årene.

Leif Harald Hanssen
Leif Harald Hanssen

Rådgiver. Avdeling for plan, næring og kulturminner – Seksjon næring i Trøndelag Fylkeskommune

Hanssen er i dag delaktig i presentasjonen av VARP prosjektet. Målet for prosjektet er å bidra til å styrke og videreutvikle fiskerinæringen i Trøndelag.

Frode Setran
Frode Setran

Kommer fra Salsbruket og bor på Setran Gård. Her tilbyr han sammen med familien gårds- og naturopplevelser. Han jobber for tiden som klima- og miljøplanlegger i kommunen, og er utdannet agrotekniker og har i tillegg en cand.mag.grad innen landskapsforvaltning og planlegging. Har erfaring fra reiseliv, landbruk, landskapsplanlegging, offentlig forvaltning og frivillighet.