Foredragsholdere og andre besøkende

Bernt Martinsen
Bernt Martinsen
Utdannet veterinær fra Norges veterinærhøgskole i 1986. Dr. grad relatert til fisketerapi fra samme sted i 1993. Erfaring fra diagnostisk arbeid på fisk fra Veterinærinstituttet (1987-89). Ansatt i Pharmaq og forløperen til Pharmaq fra 1994. Startet i forskningsavdelingen med fokus på lakselusprodukter. Jobbet senere med kliniske forsøk og utvikling av nye fiskevaksiner. Har siden 2005 hatt ansvaret for Kundeoppfølging og Salg av vaksiner og lakselusprodukt i de globale laksemarkedene og sea bass/sea bream markedene i Middelhavet.

Henning Steen
Henning Steen
Utdannet marin biolog fra universitetet i Oslo med fordypningsfelt innenfor makroalgers biologi og økologi.
Jobbet på Havforskningsinstituttet i femten år (ansatt siden 2005).
Jobber primært med kartlegging og overvåking av tare, fremmede arter, ålegras, o.l.
Har også jobbet med effekter av havbaserte vindkraftanlegg og dyrking av makroalger.

Renate Larsen
Renate Larsen
Renate Larsen har vært administrerende direktør i Sjømatrådet siden august 2016. Larsen er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har hatt ulike lederroller i sjømatnæringen i 20 år, blant annet i Lerøy Aurora. Renate Larsen er styreleder i Helse Nord RFH og styremedlem i Folketrygdfondet. Hun har erfaring som styreleder i Hålogaland Teater og fra styreverv i ulike selskaper i Lerøy-konsernet og som styremedlem i Nofima og NHO Troms og Svalbard.

Thomas Borgan
Thomas Borgan
Thomas Borgan har lang fartstid ved flere av landets beste restauranter. Det kan nevnes Bølgen og Moi, Palace Grill og Restaurant Fem Bord. Hans største bragder er å bli Årets sjømatkokk 2011, Norsk mester og kongepokalvinner i kokkekunst 2012, Nordisk mester i 2013 og vinner av Global Chef Challenge Nord Europa.

Tord Lien
Tord Lien
Tord Lien har en lang, politisk karriere bak seg både fra Bystyre og Storting.
Han var olje og energiminister fra 2013- 2016. Først ble han direktør i Trønderenergi før han i 2017 ble regiondirektør i NHO Trøndelag.
Lien har høyere utdanning i statsvitenskap, internasjonal politikk og historie.

Vigdis Harsvik
Vigdis Harsvik
Vigdis Harsvik, regiondirektør Innovasjon Norge Trøndelag.
Hun har erfaring som divisjonsdirektør for samfunn- og næringsutvikling i Innovasjon Norge og næringssjef i Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Hun har lang fartstid i Norges Fiskarlag og flere styreverv, blant annet i SIVA og Norges sjømatråd. Hun sitter i dag i styret for Stiftelsen Nor Fishing.
Vegard Helland
Vegard Helland
Siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bodø (1999) og Autorisert Finansanalytiker fra NHH (2007).
Ansatt i SpareBank 1 SMN i 2003, og har primært jobbet mot bedriftsmarkedet. Leder av konsernkredittutvalget i SpareBank 1 SMN siden 2007. Tidligere erfaring fra KPMG, senter for havbruk og fiskeri.
Styreleder i SpareBank 1 Factoring AS, Conecto AS og SMB Lab AS. Styremedlem i SpareBank 1 Markets AS, SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS, Modhi Finance AS, Modhi Collect AS og Mavi XV AS.

Jon Svenningsen
Jon Svenningsen
«Alle snakker om bærekraft og klima, men hva betyr det for vår virksomhet – hvem vil lykkes? I sitt innlegg vil Jon A. Svenningsen argumentere for ressurseffektivitet som overordnet prinsipp, og blant annet bruke slam fra oppdrettsnæringen som eksempel.
Jon er regionleder for Klimapartnere Trøndelag, som består av virksomheter som leder an i det grønne skiftet og bidrar til reduserte klimagassutslipp. Han er sivilingeniør kjemi, har en master i strategisk merkevareledelse fra NHH og mange års erfaring fra blant annet miljøteknologi og oppstartsbedrifter.»

Thomas Bjørdal
Thomas Bjørdal
Renewable Energy Cluster RENERGY
En næringsklynge innen fornybar energi og tilhørende teknologier som arbeider for bærekraftig verdiskaping og omstillingen til fornybarsamfunnet ved å fremme innovasjon, økt produksjon og effektiv bruk av fornybar energi. Klyngen har sitt opprinnelige tyngdepunkt rundt teknologihovedstaden, men har utviklet seg til å bli en nasjonal klynge med internasjonale ambisjoner. Viktige fokusområder er integrerte energisystemer og grønn transport, og klyngen har over lengre tid arbeidet med hydrogen og energi i havbruk. Det legges spesielt opp til å utvikle forretningsmodeller og verdikjeder for å få lønnsomhet i det grønne skiftet. Over 70 bedrifter og organisasjoner fra hele Norge deltar aktivt, alt fra forskningsinstitusjoner, teknologibedrifter, start up`s til tunge energiselskap er aktive deltakere og henter synergier fra klyngesamarbeidet.

Heidi Meland
Heidi Meland
Allsidig bakgrunn fra landbruk, akvakultur, kompetanseutvikling og prosjektarbeid. Prosjektleder i Kigok og daglig leder i Algenettverk Nord.

Amund Hellesø
Amund Hellesø
Den første ordfører i Nærøysund kommune.
Hellesø var også ordfører i forrige periode, men da i Vikna kommune.
Hellesø er utdannet lærer, og i tillegg har han økonomisk utdanning.
Hellesø representerer Arbeiderpartiet.

Eirill Bachmann Mehammer
Eirill Bachmann Mehammer
Eirill Bachmann Mehammer er forsker ved SINTEF Energi og prosjektleder for innovasjonsprosjektet ElMar. Elektrifisering av maritim transport er blant hennes forskningsinteresser. Hun er utdannet elkraftingeniør fra Imperial College London og har tidligere jobbet på MARINTEK (nå SINTEF Ocean).

Bjørn-Arve Raanes
Bjørn-Arve Raanes
Bjørn-Arve Raanes jobber som Seniorrådgiver/Fagleder gods i Trøndelag fylkeskommune og er utdannet inne Transportøkonomi og Logistikk fra Høgskolen i Molde. Har siden 1997 jobbet med samferdsel i fylkeskommunen.

Oliver Kiddala
Oliver Kiddala