Ungdomsarrangement
tirsdag 30.10:
 
Program ungdomsarr.: Framtid i Ytre-Namdal
12.00 - 12.15
«Lov og rett i Ytre-Namdal»
Eli Anne Krystad, Advokatkontoret Nordenfjeldske
12.15 - 12.30
«Kompetansebehov i Ytre-Namdal i et bredt perspektiv»
Hege Sørli, rådmann i Nærøysundet kommune
Benstrekk
12.35 - 12.50
«Havrommet gir uante muligheter»
Jørgen Walaunet, SinkabergHansen AS
12.50 - 13.05
«Med lidenskap for digitalisering»
Fredrik Duna Østvang, Telenor
Benstrekk
13.15 - 13.30
«Å følge drømmen sin»
Hanne Lill Sørø, Garstad Hundesportsenter
13.40 - 15.00Mat og mingling
15.00 - 15.15
Innovasjonscamp i Ytre-Namdal
Presentasjon av vinnerbidraget
15.15 - 15.30
«Entreprenørskap for unge – hva betyr dette for dere?»
Frank Nordbeck, Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Onsdag 31.10: 
10.00 - 11.30Registrering
10.30 - 11.10Lunsj
11.10 - 11.35Offisiell åpning. Prosjektleder Ingunn Bach ønsker velkommen. Kulturelt innslag ved June Moen og Sølvi Vik Brækkan og Eli Arnstad er konferansier
11.35 - 11.55
«Kysten som ressurs for Trøndelag»
Tore O. Sandvik, fylkesordfører i Trøndelag
12.00 - 12.20
"Samferdsel i +1000-perspektivet"
Erlend Solem, fylkesdirektør for samferdsel Trøndelag
12.25 - 12.35Benstrekk
12.35 - 12.55
«Digitalisering - et hav av muligheter»
Egil Bredgaten, Telenor-ambassadør Telenor
Rune Wilhelmsen, leder Smart havbruk Telenor
13.00 - 13.20
"Bærekraftig verdiskaping i lys av regionens vekstambisjoner"
Jan Henrik Sandberg, seniorrådgiver Norges Fiskarlag
13.25 - 13.45
"Laks på landstrøm – miljøgevinst og tekniske løsninger"
Anders Karlsson-Drangsholt, seniorrådgiver Bellona
Lars Wasa Andersen, salgsspesialist akvakultur, ABB
13.45 - 13.55Benstrekk
13.55 - 14.15
"De beste løsningene for verdens mest krevende kyst"
Tor A. Borge, adm.dir Kystrederiene
14.20 - 14.40
"Kampen for eksistensen: innovasjon, nytenking og utvikling i mottaksleddet"
Kolbjørn Ulvan, utviklingssjef HitraMat AS
14.40 - 14.50 Benstrekk
14.50 - 15.10
"Samspill i havrommet"
Stig Myhre, fisker og reder StigHarry AS
Rune Moe, lærling
15.15 - 15.35
"Gjør kystsoneplanlegging alle til laks?"
Håkan T. Sandersen, forsker Nord Universitet
15.35 - 15.55Kaffepause
15.55 - 16.15
"Gode og framtidsrettede rammebetingelser for regionen og fellesskapet"
Robert Eriksson, adm.dir Sjømatbedriftene
16.20 - 16.35
«Fra marint avfall til nytt råmateriale»
Helene Lindberg, Norwegian Plastic Recycling AS/Containerservice Ottersøy AS
Kristen Høyforslett og Mathias Brekk, Oppdretternes Miljøservice
16.40 - 16.50Benstrekk
16.50 - 17.05
"Bioøkonomi i et namdalsk perspektiv"
Hege N. Viken, ordfører Høylandet kommune
Bente Estil, ordfører Lierne kommune
17.10 - 17.25
"Aquatraz - framtidas oppdrett"
Steingrim Holm, prosjektleder Midt-Norsk Havbruk
17.30 - 17.45
"InnovArena – klyngetenking og nettverksbygging i praksis"
Paul Ingvar Dekkerhus, styreleder InnovArena AS
17.50 - 18.10
«Oppsummering med et ekstra blikk på kompetanse.»
Terje Sørvik, leder hovedutvalg næring Trøndelag
18.10 - 19.30Pause
19.30Aperitiff
20.00Festmiddag på Ytre Namdal videregående skole. Amund Hellesø er toastmaster.

Torsdag 1.11: 
09.00 - 09.15
"Elektrifisering av båter i fiskeri- og havbruksnæringen"
Torfinn Hansvik, teknisk leder Moen Marin AS
09.20 - 09.40
"Nettverksbygging – lettere sagt enn gjort?"
Irmelin Drake, førsteamanuensis Høyskolen Kristiania
09.40 - 09.50Benstrekk
09.50 - 10.10
"Er utslipp av næringssalter fra havbruk et problem for vannkvaliteten?"
Yngvar Olsen, professor NTNU
10.15 - 10.35
"Fiskevelferden i YN – status og utfordringer i regionen"
Bjørn Røthe Knutsen, regiondirektør Mattilsynet

10.40 - 11.00
«Alle snakker om Hitra og Frøya. Ingen snakker om Nærøy og Vikna, eller Nærøysund…»
Tone S. Aglen, politisk redaktør Adressa

11.00 - 11.10Benstrekk
11.10 - 11.50Dialogdebatt
Konferansier Eli Arnstad leder debatten

Deltakere:
Jan Henrik Sandberg (seniorrådgiver Norges Fiskarlag)
Bjørn Røthe Knudtsen (regiondirektør Mattilsynet)
Amund Hellesø (ordfører i Vikna, Arbeiderpartiet)
Pål S Eiden (1. kandidat Trøndelag Høyre/gruppeleder på fylkestinget)
Tone S. Aglen (politisk redaktør Adresseavisa)
Vibecke Bondø (daglig leder Salmonor AS
André Skjeldstad (Stortingsrepresentant, Venstre)
12.00 - 13.00 Lunsj
13.00Vel hjem og velkommen tilbake om 2 år!
Med forbehold om endringer