«Blått blikk mot ei grønnere framtid»

På nytt kan vi ønske velkommen til Blå konferanse, og dette er den 7. i rekken.

Konferansen har utviklet seg i riktig retning, og vi har hatt mange gode konferanser med ulike undertema opp gjennom årene. I år har vi undertittelen «Blått blikk mot ei grønnere framtid» og det er et viktig fokus å ha i utviklinga av de blå næringene som er livsgrunnlaget for mange i Ytre Namdal, og ellers langs kysten.
Vi legger selvfølgelig FN sine bærekraftmål til grunn, og det er det viktigste bakteppet i hele tenkinga rundt konferansen.
Målgruppen for konferansen finner vi i alle yrker og næringsliv som på en eller annen måte kan knyttes til det «blå element»

  • Fiskerinæringen
  • Havbruksnæringen
  • Verftsindustrien
  • Lastefartøynæringen
  • Rederiene
  • Fiskeforedlingen
  • Forprodusentene
  • Finans

Årets konferanse er satt sammen med et bredt, spennende og assortert program.
Interessante innfallsvinkler og gode foredragsholdere. Vi tar reglene knyttet til pandemi og smittevern på det dypeste alvor, og garanterer en trygg konferanse.

Hjertelig velkommen.

Gretha Aarseth Nordbøe
Prosjektleder

Kontakt oss

Vennligst kontakt for spørsmål

Bli med på årets konferanse

Ring oss for ytterligere informasjon

  • 958 52 601

Foredrag

Her får du en kort introduksjon av de ulike tema som vil bli presentert under årets konferanse.

Foredragsinformasjon

Transport

Tare

«Hva skjer hos oss»

Om foredragsholdere og andre besøkende

Årets konferanse spenner over et bredt spekter, men havet, og havets ressurser, er grunnlaget for konferansen.

Vi har valgt å se på finans, klimasatsing, bærekraft som konkurransefortrinn, transport på sjø og makroalger.
Fiskehelse og blikk på eksisterende næringsliv er en viktig ingrediens i årets konferanse.
Vi legger oss på FN sine bærekraftmål, og har gitt konferansen «Blått blikk mot ei grønnere framtid» som undertittel.
Vi er stolte over å kunne presentere gjengen som skal gi oss den nye, og viktige kompetansen vi trenger for å sette vår region i førersetet når det måtte være nødvendig.
Vi har de naturlige forutsetningene, men trenger bistand og inspirasjon til å komme dit vi skal vi skal.
Blå konferanse trenger støttespillere for å kunne gi deltagerne mat som smaker, og da ble det naturlig å hente hjem Thomas Borgan.
Thomas Borgan har lang fartstid ved flere av landets beste restauranter. Det kan nevnes Bølgen og Moi, Palace Grill og Restaurant Fem Bord.
Statsråd Odd Emil Ingebrigtsen har meldt sin ankomst og vi er stolte av å kunne ønske han velkommen til Ytre Namdal for første gang.
Vi må vise han omfanget havbruk og fiskeri har i vår region, og ikke minst presentere leverandørindustrien og resten av næringslivet knyttet til de blå næringene.

Vi skal gjøre vårt ytterste for at han skal se oss og binge det med seg tilbake på jobb.

Mer om årets foredragsholdere
Odd Emil Ingebrigtsen

Odd Emil Ingebrigtsen

Helene Øyangen Lindberg

«Jeg gleder meg til å komme på Blå konferanse igjen og fortelle om hva som har skjedd hos oss siden sist. Det er mye! 
Jeg ser fram til å høre hvordan de ulike bedriftene utvikler seg mot FNs bære-kraftsmål og tror at det er mye å hente på samarbeid både i etablerte verdikjeder og lokale grupperinger.»

«Blå konferanse er en kontaktflate til nye ideer og punkter å samarbeide om.»

Tord Lien

«Jeg gleder meg til konferansen fordi samhandling mellom bedriftene og kommuner, fylket og staten alltid har vært viktig for jobbskapingen i Trøndelag. I møtet med gjenreisingen etter korona og fallende oljeinntekter er den dialogen og samhandlingen enda viktigere.»

Odd Emil Ingebrigtsen

Odd Emil Ingebrigtsen

Helene Øyangen Lindberg

«Jeg gleder meg til å komme på Blå konferanse igjen og fortelle om hva som har skjedd hos oss siden sist. Det er mye! 
Jeg ser fram til å høre hvordan de ulike bedriftene utvikler seg mot FNs bære-kraftsmål og tror at det er mye å hente på samarbeid både i etablerte verdikjeder og lokale grupperinger.»

«Blå konferanse er en kontaktflate til nye ideer og punkter å samarbeide om.»

Tord Lien

«Jeg gleder meg til konferansen fordi samhandling mellom bedriftene og kommuner, fylket og staten alltid har vært viktig for jobbskapingen i Trøndelag. I møtet med gjenreisingen etter korona og fallende oljeinntekter er den dialogen og samhandlingen enda viktigere.»

Hva tidligere deltakere har å si om

 Blå konferanse

«For en helhjertet og forankret matprodusent er Blå konferanse en viktig møteplass»

Frode Lauritzen, Sinkaberg-Hansen

«Blå konferanse mønstrer den enorme, fornybare kraftressursen som vi trenger for å nå regionens +1000-ambisjon.»

Torkil Marsdal Hanssen, Pkom AS

«Sammen for ei grønnere blå næring»

«Blå konferanse er en viktig konferanse og møteplass for en bærekratig og fremoverlent næring»

Ila Yvonne Emilsen Hoilo, Emilsen Fisk AS

For oss i rederinæringa er det viktig at Blå konferanse setter søkelyset på alle elementene i «blå næring».
Vi ser det som et stort framskritt at godstransport på sjø har en slik plass i konferansen.

Einar Eidshaug, Eidshaug Rederi AS