Blå Konferanse

22. og 24. oktober 2024

Kystmuseet Norveg, Rørvik

Med blått blikk mot ei grønnere framtid

Endelig får vi møtes igjen, og nå er vi er så spente på om også du vil komme på konferanse?
Årets utgave er den åttende i rekken, og omfanget og bredden i konferansen har bare blitt større og større.
Samarbeidet mellom utdanningsinstitusjon og næringsliv viser her hvor fine samarbeidsformer vi klarer å skape, og hvor viktige vi er for hverandre.
Rekruttering, samhandling, alternative energiløsninger, finans, fiskehelse, framtidsperspektiv og sirkulærøkonomi er emner blant de tema vi belyser, med andre ord; noe for enhver.

Prosjektorganisering:
Prosjektet eies av de tre skolene Val videregående skole, Trøndelag høyere fagskole avd. Rørvik og Ytre Namdal videregående skole.
Prosjektledelsen har i alle år vært lagt til YNVS.
Alle tre skolene er representert i styringsgruppa.

Samarbeidspartnere:

 • Sparebank 1 Smn
 • SinkaBerg Hansen as
 • Williksen fangst as
 • Moen-Gruppen as
 • Namdalskysten Næringsforening
 • Emilsen Fisk as
 • Synto as

Kontakt oss

Vennligst kontakt for spørsmål

  Hydrogen – morgendagens klimaløsning

  Spesielt gjelder dette for maritim sektor og industrien.

  Norge er en energi- og skipsfartsnasjon og har gode forutsetninger for å lede an i teknologiutvikling for den grønne omstillingen.
  Hydrogen og grønn maritim industri er to av syv satsingsområder i veikartet for et grønt industriløft som regjeringen lanserer i dag.Enova støtter produksjonsanlegg for grønt hydrogen i Rørvik med opptil 125,7 millioner kroner.
  I prosjektet Hydrogenknutepunkt Rørvik vil NTE og H2 Marine i samarbeid med flere aktører bygge et hydrogenproduksjonsanlegg, for å kunne levere hydrogen til et bredt utvalg av fartøy.

  Foredragsholdere

  Årets konferanse spenner over et bredt spekter, men havet og havets ressurser er grunnlaget for konferansen. Vi har valgt å se på finans, klimasatsing, bærekraft som konkurransefortrinn, alternative energiløsninger, og ikke minst viktigheten av å kunne sette oss i stand til å kunne tilby grunnutdanninger for kommende yrkesutøvere i de blå næringene.

  Fiskehelse og blikk på eksisterende næringsliv er en viktig ingrediens i konferansen. Vi er stolte over å kunne presentere gjengen som skal gi oss den nye og viktige kompetanse vi trenger for å sette vår region i førersetet når det måtte være nødvendig. Vi har de naturlige forutsetningene, men trenger bistand til å komme dit vi skal vi skal.

  Blå konferanse trenger støttespillere for å kunne gi deltagerne mat som smaker. Lerøy sin mangeårige kokk, Fredrik Hald vil være inspirator og mentor for elevene på restaurant og matfag.

  Vi må vise han omfanget havbruk og fiskeri er i vår region, og ikke minst presentere leverandørindustrien og resten av næringslivet knyttet til de blå næringene.

  Foredragsholdere på Blå konferanse 2022

  Hva tidligere deltakere har å si om Blå konferanse

  «For en helhjertet og forankret matprodusent er Blå konferanse en viktig møteplass»

  Frode Lauritzen, Sinkaberg-Hansen

  «Blå konferanse mønstrer den enorme, fornybare kraftressursen som vi trenger for å nå regionens +1000-ambisjon.»

  Torkil Marsdal Hanssen, Pkom AS

  «Sammen for ei grønnere blå næring»

  «Blå konferanse er en viktig konferanse og møteplass for en bærekratig og fremoverlent næring»

  Ila Yvonne Emilsen, Emilsen Fisk AS

  For oss i rederinæringa er det viktig at Blå konferanse setter søkelyset på alle elementene i «blå næring».
  Vi ser det som et stort framskritt at godstransport på sjø har en slik plass i konferansen.

  Einar Eidshaug, Eidshaug Rederi AS