Blå konferanse 22. og 23. november 2022

Arena for samhandling, nettverksbygging og utvikling

Hydrogen – morgendagens klimaløsning

Spesielt gjelder dette for maritim sektor og industrien.

Norge er en energi- og skipsfartsnasjon og har gode forutsetninger for å lede an i teknologiutvikling for den grønne omstillingen.
Hydrogen og grønn maritim industri er to av syv satsingsområder i veikartet for et grønt industriløft som regjeringen lanserer i dag.Enova støtter produksjonsanlegg for grønt hydrogen i Rørvik med opptil 125,7 millioner kroner.
I prosjektet Hydrogenknutepunkt Rørvik vil NTE og H2 Marine i samarbeid med flere aktører bygge et hydrogenproduksjonsanlegg, for å kunne levere hydrogen til et bredt utvalg av fartøy.

Kontakt oss

Vennligst kontakt for spørsmål


  Foredragsholdere

  Årets konferanse spenner over et bredt spekter, men havet, og havets ressurser er grunnlaget for konferansen.

  Vi har valgt å se på finans, klimasatsing, bærekraft som konkurransefortrinn, alternative energiløsninger, og ikke minst viktigheten av å kunne sette oss i stand til å kunne tilby grunnutdanninger for kommende yrkesutøvere i de blå næringene.

  Fiskehelse og blikk på eksisterende næringsliv er en viktig ingrediens i konferansen.

  Vi er stolte over å kunne presentere gjengen som skal gi oss den nye og viktige kompetanse vi trenger for å sette vår region i førersetet når det måtte være nødvendig.

  Vi har de naturlige forutsetningene, men trenger bistand til å komme dit vi skal vi skal.

  Blå konferanse trenger støttespillere for å kunne gi deltagerne mat som smaker, Lerøy sin mangeårige kokk, Fredrik Hald vil være inspirator og mentor for elevene på restaurant og matfag.

  Vi må vise han omfanget havbruk og fiskeri er i vår region, og ikke minst presentere leverandørindustrien og resten av næringslivet knyttet til de blå næringene😊

  Børge Grønbech

  Administrerende direktør/CEO

  Børge Grønbech har vært direktør for globale operasjoner siden mai 2018 og vært ansatt i Sjømatrådet siden 1998. Han har hatt flere sentrale stillinger, deriblant markedsdirektør ved hovedkontoret og fiskeriutsending i Boston, USA. Grønbech er nå administrerende direktør for Sjømatrådet.

  Fredrik Hald

  Fredrik Hald

  Fredrik her i mange år vært ansatt hos Lerøy, og utvikler sjømatoppskrifter i stor stil.
  Han skal disse dagene være sammen med eleven på restaurrant og matfafg på YNVS, og vi åpner også opp for at noen av våre lokale kokker ,som vi ofte samarbeider me,d får ta del i inspirasjonen Freddrik bidrar med.

  Bilde av Åslaug Marie Haga

  Åslaug Marie Haga

  Administrerende direktør i Norwea – Norsk vindkraft forening
  Hun har bakgrunn fra internasjonale organisasjoner, norsk utenrikstjeneste og norsk politikk. Haga har også erfaring fra privat og offentlig så vel som frivillig sektor.

  Bilde av Øyvind Andre Haram

  Øyvind Andre Haram

  Øyvind Andre Haram er sjømatambassadør fra a til å. Oppvokst i havgapet utenfor Ålesund har han vært opptatt av kunne formidle hav og sjømat til flest mulig i en rekke år. Han har tidligere jobbet i ulike redaksjoner i NRK, vært innom Danske Bank og har de siste årene jobbet som kommunikasjonssjef i Sjømat Norge. Øyvind har en tydelig visjon: å få nordmenn til å bli stolt av å være en sjømatnasjon.

  Bilde av Bernt Martinsen

  Bernt Martinsen

  Bernt Martinsen har siden november 2022 vært administrerende direktør i Pharmaq. Han har vært i Pharmaq og tidligere Alpharma siden 1994 i ulike roller fra klinisk forskning til globalt salg, de siste 15 årene som salgsdirketør for de etablerte akvakulturmarkedene . Han er utdannet veterinær og kommer opprinnelig fra Kolvereid og har tatt videregående utdanning på Rørvik.

  Bilde av Aoife Maloney Westgård

  Aoife Maloney Westgård

  Aoife Maloney Westgård er oppvokst på Leka, utdannet veterinær fra Norges Veterinærhøgskole og ansatt i Emilsen Fisk som leder for fiskehelse og biologi.
  Hun har 10 års erfaring fra akva, og har i denne perioden jobbet tett på næringen. Aoife har bidratt inn i og etablert en rekke forskningsprosjekter med fokus på fiskehelse og lakselus, og brenner for å finne nye løsninger på etablerte

  Bilde av Torkil Marsdal Hanssen

  Torkil Marsdal Hanssen

  Pkom

  Torkil Marsdal Hanssen i PKOM leder utviklingsprosjektet for etablering av en maritim energihub og klimavennlig industripark på Kråkøya i Nærøysund. PKOM skal arbeide tett med Fremtidens Industri og Val FoU i et prosjekt eid av Nærøysund kommune.
  Etterspurt strategisk kommunikasjonsrådgiver innenfor innovasjons- og utviklingsprosesser.

  Hva tidligere deltakere har å si om Blå konferanse

  «For en helhjertet og forankret matprodusent er Blå konferanse en viktig møteplass»

  Frode Lauritzen, Sinkaberg-Hansen

  «Blå konferanse mønstrer den enorme, fornybare kraftressursen som vi trenger for å nå regionens +1000-ambisjon.»

  Torkil Marsdal Hanssen, Pkom AS

  «Sammen for ei grønnere blå næring»

  «Blå konferanse er en viktig konferanse og møteplass for en bærekratig og fremoverlent næring»

  Ila Yvonne Emilsen Hoilo, Emilsen Fisk AS

  For oss i rederinæringa er det viktig at Blå konferanse setter søkelyset på alle elementene i «blå næring».
  Vi ser det som et stort framskritt at godstransport på sjø har en slik plass i konferansen.

  Einar Eidshaug, Eidshaug Rederi AS