Program

 

Tirsdag 22.11.22

09:45

Registrering - kaffe

10:30 - 10:40

Velkommen

Velkommen og presentasjon av konferansier Øyvind Andre Haram
10:40 - 11:15

Offisiell åpning

 • Ordfører i Nærøysund Amund Hellesø
 • Stortingsrepresentant Terje Sørvik
11:15

Kulturelt innslag

11:30 - 12:15

Lunsj

12:15 - 12:55

"Finans og fremtid"

 • Krig, inflasjon og rentesjokk: Hvor skal dette ende?

  SpareBank 1 Markets – Sjefsøkonom, Harald Magnus Andreassen
 • Forsvinner investeringene etter innføring av grunnrente, eller blir markedet så sterkt at det blir nok til alle?

  SpareBank 1 Markets – Sjømatanalytiker, Knut-Ivar Bakken

Fiskehelse:

12:55 - 13:15

"Frisk fisk er en forutsetning for bærekraftig oppdrett"

v/ leder for Biologi og fiskehelse i Emilsen Fisk as - Aoife Westgård
13:15 - 13:30

Pause

13:30 - 13:50

Norges Sjømatråd
"Markedssituasjon og merkevare"

v/ Direktør Globale Operasjoner Børge Grønbech
13:50 - 14:10

Norwea (Nettverk for vind og havenergi)
"Fornybarsamfunnet – en fantastisk mulighet for Norge"

v/ Rådgiver for utvikling og produksjon Daniel Flo
14:10 - 14:30

Innovasjon Norge
«Fra ambisjoner til internasjonal suksess»

– hvordan lykkes på veien fra et lokalt marked til et internasjonalt marked?
v/ Avdelingsleder for markeds-, samfunns- og næringsutvikling – Trøndelag - Therese Troset Engan
14:30 - 14:45

Pause

Sirkulærøkonomi:

14:45 - 15:05

"Oceanize – sirkulære verdikjeder"

 • Administrerende direktør Øyvind Sandnes
 • Prosjektleder kommunikasjon Trude Vareide-Giskås

Fiskevelferd:

15:05 - 15:25

"Fiskevelferd og økologi - viktige forutsetninger for produktive kystsamfunn"

Ketil Rykhus - samfunnskontakt i SinkabergHansen
15:25 - 15:45

"Pharmaq, lokalt selskap som er verdensledende innen fiskevaksiner og diagnostikk"

Pharmaq/Zoetis – Administrerende Direktør Bernt Martinsen
15:45 - 16:00

Pause – frukt/kaffe

Kompetanse/rekruttering:

16:00 - 16:20

Trøndelag høyere yrkesfagskole - THYF
"Fremtidsrettet kompetanse i samspill med arbeidslivet"

v/Utviklingsleder THYF Elin Kolden
16:20 - 16:40

"Fra silotenkning til tverrfaglighet"

v/ Thomas Vian Pettersen Forretningsutvikler fra Nordly Holding AS
16:40 - 17:00

Trøndelags Europakontor
"Trøndelag i Europa – hvilke muligheter fins, og hva kan vi tilby?"

Daglig leder Trøndelags Europakontor Håvard Tangvik
17:00 - 17:15

Avrunding dag 1

17:15 - 19:00

Pause

19:00Aperitiff –
19:30Festmiddag
 

Onsdag 23.11.22

Energi, infrastruktur og behov i regionen fremover…

09:00 - 09:20

Kråkøya Biopark "Grønn industri forutsetter fornybar energi"

Prosjektleder Kråkøya biopark - Torkil Marsdal Hansen
09:20 - 09:40

"Nasjonalt H2-knutepunkt og Ytre Vikna vindpark 2.0"

v/ NTE Inge Forseth - Administrerende direktør NTE Energi
09:40 - 10:00

Klima og miljøplan – «Grønn utviklingskraft i Nærøysund»

Frode Setran - Klima- og miljøplanlegger Nærøysund kommune
10:00 - 10:20

Vei og infrastruktur – Asplan Viak
Samfunnsøkonomisk nytte av Lakseveg Nord

Avdelingsleder Urbanet Analyse Øystein Berge
10:20 - 10:35

Pause - Kaffe

10:35 - 10:55

"Nord Universitets bidrag til kompetanseheving i havbruk"

v/ Prodekan Marit Bjørnevik
10:55 - 11:20

Råstoff fiskeri/tilgang

 • Lokalt-prosjekt

  Ståle Ramstad - Økonomisjef Williksen fangst as
 • "Varp-prosjektet"

  - Prosjektleder Trøndelag Fylkeskommune Leif Harald Hanssen

11:20 - 11:40

SINTEF Ocean –
"Bærekraftige matsystemer"

Seniorforsker SINTEF Kristina Norne Widell
11:40 - 11:50

Oppsummering

v/ Haram
11:50 - 12:00

Vi mingler litt før debatt -kaffe

12:00 - 13:00

Dialogdebatt – politikere, forskere, næringsliv

Debattleder Narve Normelan
I panelet:
 • Inge Forseth - Adm.dir. i NTE Energi
 • Pål S. Eiden - Fylkestingsrepresentant Høyre
 • Terje Sørvik - Stortingsrepresentant AP
 • Kim Riseth - Redaktør NA
 • Ketil Rykhus - Samfunnskontakt SinkaBerg-Hansen as
 • Nils Andre Williksen - Williksen Export as
 • Paul Ingvar Dekkerhus - Moen-Gruppen
13:00 - 13:30

Lunsj