Program

 

Onsdag 11. november

09:45 - 10:15Registrering
10:15 - 10:30Velkommen
10:30 - 11:10

Offisiell åpning

v/ Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.
Kulturelt innslag.
11:10 - 11:30

Hva skal til for å realisere vekstpotensialet i blågrønn næring?

Innovasjon Norge v/ Vigdis Harsvik
11:30 - 12:30Lunsj
12:30 - 12:50

"Sjømat som endel av løsningen"

Norges Sjømatråd v/ adm. dir. Renate Larsen
12:50 - 13:10

«Neste skritt– blå vekst for grønnere økonomi»

NHO v/ Tord Lien
13:10 - 13:30

"Glemmer vi fokus på bærekraft i krisetider?"

Sparebank1 SMN v/ konserndir. Vegard Helland
13:30 - 13:40Pause
13:40 - 15:00

Hva har skjedd siden sist?


Moen Marin - Torfinn Hansvik

NOPREC - Helene Lindberg

Utdanning:
Trøndelag høyere yrkesfagskole avdeling Ytre Namdal v/ Odd Inge Strandheim
Akvakultur YNVS v/ rektor Anita Frelsøy
Val vgs. v/ Geir Holten

InnovArena - Andrea Nogva

OMS og plast v/ John Einar Løkkhaug

Aquakompetanse - status Trafikklys- soner - Aoife Westgård

Aquaressurs - Ola Krystad

Nærøysund kommune - Samfunnsplanen
15:00 - 15:20

"Lokal legemiddelindustri, en viktig bidragsyter til bedre fiskehelse i oppdrettsnæringen"

PHARMAQ - Bernt Martinsen
15:20 - 15:35Pause
15:35 - 15:55

Godsstrategi og kunnskapspakke gods - Trøndelagfylke

v/ Bjørn-Arve Raanes
15:55 - 16:15

Transport sjø - Status

Helgeland Logistikk v/ Oliver Kiddala
16:15 - 16:35

Lakseruta Kråkøya-Rotterdam

Smyril Line v/ Halgir Dahl Olesen
16:35 - 17:55Benstrekk
17:00 - 17:20

Bærekraftige energiløsninger for maritim transport

SINTEF energi v/ Eirill Bachmann Mehammer
17:20Oppsummering og avslutning dag 1
18:00 - 19:00Pause
19:00Apritiff
19:30Festmiddag
 

Torsdag 12. november

09:00 - 09:20

Dyrking av tare i Norge - en fjern drøm?

Algenettverk Nord as, Heidi Meland
09:20 - 09:40

Taretråling - En trussel eller mulighet?

Amund Hellesø ordfører Nærøysund
09:40 - 10:00

"Høsting og dyrking av tare?"

Havforskningsinstituttet v/ Henning Steen
10:00 - 10:30

Meningsytring knytta til taretråling

Ordstyrer: PKOM- Arve Løberg
10:20 - 10:40Pause
10:40 - 11:00

Kråkøya Kysthavn som energihub

Renewable Energy Cluster - Thomas Bjørdal
11:00 - 11:20

Ressurseffektivitet - forutsetning for vekst

Klimapartnere Trøndelag v/ Jon Svenningsen
11:20 - 11:50

Oppsummering av spørreundersøkelse i lokale bedrifter om tilnærmingen til FN sine bærekraftmål – hva er gjort og hvordan? + Bedriftscase

12:00 - 13:00

Dialogdebatt - politikere, forskere, næringsliv

Ordstyrer: PKOM- Arve Løberg
13:00 - 13:30Lunsj
13:30 - 14:30

Innspillsmøte til utvikling av fremtidens energiforsyningsløsninger

Ledes av Namdalskysten Næringsforening