Om Blå konferanse

Nærøysund Kommune:

Nærøysund, den nest største kommunen i Namdalen, ble opprettet den 1. januar 2020 ved sammenslutningen av Vikna og Nærøy kommuner.

Nærøysund har over 9700 innbyggere og omfatter områdene på begge sider av Indre Foldafjord og ut til Viknaøyene og det åpne havstykket Folda. Kommunens administrasjon er delt mellom småbyene Rørvik og Kolvereid, som har 3100 og 1750 innbyggere. Kolvereid er Norges minste by. Nærøysund er landets største havbrukskommune og en stor fiskerikommune med sjømatbedrifter som til sammen omsetter for over 6 milliarder kroner.

Nærøysund har over 9 800 innbyggere og omfatter områdene på begge sider av Indre Foldafjord og ut til Viknaøyene og det åpne havstykket Folda. Kommunens administrasjon er delt mellom småbyene Rørvik og Kolvereid, som har 3 300 og 1 800 innbyggere. Kolvereid er Norges minste by.

Nærøysund er landets største havbrukskommune og en stor fiskerikommune med sjømatbedrifter som til sammen omsetter for over 6 milliarder kroner.

I Nærøysund er det to store lakseslakteri, med et slaktevolum (2021) på cirka 106.000.000 kilo, noe som krever laksetransport på cirka 5.000 vogntog per år. Det rigges for stor vekst, og den nye kapasiteten ved de 2 lakseslakteriene er årlig cirka 175.000.000 kilo, tilsvarende transport med omtrent 9.700 vogntog.

Rørvik er Trøndelagskystens største fiskerihavn med 15 000 skipsanløp i året og gjennom Nærøysundet er det årlig 35 000 skipsbevegelser. Det finnes rederier, leverandørindustri og faghandel for fiskeriene og havbruket. Ytre Namdal videregående skole på Rørvik har fagtilbud innen blant annet fiske og sjøfart samt en maritim fagskole. Skolen har også studiespesialiserende linjer. I tillegg har kommunen en privateid videregående skole.

Val videregående skole er en kristen internatskole eid av misjonsorganisasjonen Norsk Luthersk Misjonssamband. Den ligger på Kolvereid i Trøndelag. Skolen tilbyr fire studieretninger innen naturbruk: Naturbruk, landbruk og gartnerifag, akvakultur, og hest- og hovslagerfag.

Mange arbeidsplasser på Rørvik er knyttet til kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting. I tillegg er jordbruk er en viktig næringsvei i hele regionen.

Vinterskreifisket i Viknaværene har tradisjonelt vært blant de viktigste langs kysten etter lofotfisket. Fiskerbøndene i de ytre strøkene drev vekselbruk mellom fiskeri og jordbruk. Handel, tresliperi og båtbyggeri har også vært viktige næringsveier.

Rørvik er anløpssted for Hurtigruten, mens Rørvik lufthavn, Ryum har avganger til Namsos, Værnes og Gardermoen. Fra Rørvik er det også hurtigbåtforbindelse sørover til Namsos og nordover til Leka. Fylkesvei 770 knytter kommunen sammen øst–vest, også med fastlandsforbindelse for de tre store Viknaøyene, og møter Fylkesvei 17 (Kystriksveien) som går nord–sør ved Foldereid. Via fergesambandet Hofles–Geisnes–Lund på fylkesveiene 769 og 776 er Nærøysund forbundet med Salsbruket i samme kommune, og med Lund og Namsos. Innad Nærøysund kommune er det fergesamband med øysamfunnene Gjerdinga og Borgan.

Val videregående skole er en kristen internatskole eid av misjonsorganisasjonen Norsk Luthersk Misjonssamband. Den ligger på Kolvereid. Skolen tilbyr tre studieretninger innen naturbruk: Naturbruk, landbruk og gartnerifag, akvakultur, og hest- og hovslagerfag.
I tillegg tilbyr skolen fra i høst et nytt tilbud «Naturbruk med energi- og miljøfag». Dette er et nytt tilbud på linje med de tre tilbudene som vi har fra før på landbruk, hestefag og akvakultur.

Trøndelag høyere yrkesfagskole, studiested Ytre Namdal tilbyr hel – og deltidsutdanning innenfor marine og maritime studier.
Skolen har et bredt tilbud innen høyere utdanning:

  • Dekksoffiser
  • Maskinoffiser
  • Ledelse havbruksoperasjoner
  • Ledelse sjøbasert akvakultur
  • D3 Oppgradering – sertifiseringskurs

Mange arbeidsplasser på Rørvik er knyttet til kunnskapsintensiv, forretningsmessig, tjenesteyting. I tillegg er jordbruk er en viktig næringsvei i hele regionen.

Blå Konferanse har historikk tilbake fra 2008, og har vært avholdt annet hvert år.Vi fikk dessverre opphold under pandemien og Blå Konferanse 2020 ble avlyst i sin helhet, men nå er vi klare for utgave 7.
Ideen bak var å skape en arena mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner der samhandling og rekruttering var et naturlig «bakteppe».
Begge videregående skolene fant sin naturlige plass og kombinerte det sammen med Trøndelag høyere fagskole på Rørvik som både har nautisk linje og linje knytta til havbruksledelse
Foredragsholdere skulle hentes utenfra og ulike tema skulle belyses.
Konferansen har alltid vært avsluttet med dialogdebatt der poenget er at både næringsliv, forskere, politikere og finans skal kunne hente kompetanse om ulike problemstillinger.
Alle konferansene har vært avholdt på kystkultursenteret Norveg, og varigheten har vært fra lunch en dag til og med lunch neste dag.

Prosjektorganisering:
Prosjektet eies av de tre skolene Val videregående skole, Trøndelag høyere fagskole avd. Rørvik og Ytre Namdal videregående skole.
Prosjektledelsen har i alle år vært lagt til YNVS.
Alle tre skolene er representert i styringsgruppa.

Samarbeidspartnere:

  • SpareBank 1 SMN
  • SinkaBerg Hansen as
  • Williksen fangst as
  • Moen-Gruppen as
  • Namdalskysten Næringsforening
  • Emilsen Fisk as
  • Synto as