Hydrogen – morgendagens klimaløsning

Spesielt gjelder dette for maritim sektor og industrien.

Norge er en energi- og skipsfartsnasjon og har gode forutsetninger for å lede an i teknologiutvikling for den grønne omstillingen.
Enova støtter produksjonsanlegg for grønt hydrogen i Rørvik med opptil 125,7 millioner kroner.

I prosjektet Hydrogenknutepunkt Rørvik vil NTE og H2 Marine i samarbeid med flere aktører bygge et hydrogenproduksjonsanlegg, for å kunne levere hydrogen til et bredt utvalg av fartøy.

Kontakt oss

Vennligst kontakt for spørsmål


  Bli med på årets konferanse

  Ring oss for ytterligere informasjon

  • 958 52 601

  Hva tidligere deltakere har å si om

  Blå konferanse

  «For en helhjertet og forankret matprodusent er Blå konferanse en viktig møteplass»

  Frode Lauritzen, Sinkaberg-Hansen

  «Blå konferanse er en fornybar kraftressurs for en bitteliten region som legger lista for mer bærekraftig næringsliv»

  Torkil Marsdal Hanssen, Pkom AS

  «Sammen for ei grønnere blå næring»

  «Blå konferanse er en viktig konferanse og møteplass for en bærekratig og fremoverlent næring»

  Ila Yvonne Emilsen Hoilo, Emilsen Fisk AS

  For oss i rederinæringa er det viktig at Blå konferanse setter søkelyset på alle elementene i «blå næring».
  Vi ser det som et stort framskritt at godstransport på sjø har en slik plass i konferansen.

  Einar Eidshaug, Eidshaug Rederi AS