Nærøysund – en av Norges mest innovative og spennende kommuner

Fiske har vi drevet med siden de første menneskene emigrerte hit og akvakultur har vi drevet med siden vikingtiden. Ressursene og mulighetene ligger først og fremst i havet.

Helt siden menneskene bosatte seg langs kysten av Norge så har havet vært en av, om ikke den viktigste drivkraften for utvikling. Stadig forbedringer på fiskeredskaper og båter gjorde at fangsten økte og gjorde at fisken ble en handelsvare som åpnet opp verden for oss nordmenn. Det ble tatt inn så mye skatter på fiskesalg at man kan argumentere for at fisk har bygd landet vårt. Historiske fakta sier oss at Nidarosdomen aldri kunne blitt bygget uten skattepengene fra fiskesalg.

Så i over tusen år har vi skapt stor næringsvirksomhet og utvikling ved fiske og fangst. De siste femti årene så har vi også sett en eventyrlig utvikling innenfor akvakultur. Det har blitt en næring som ikke bare står på egne ben, men som også støtter opp og bidrar til utvikling hos tilknyttede næringer som blant annet marin og maritim leverandørindustri.

Det er derfor vi kan stadfeste at fiske, fangst og oppdrett vil alltid være en av de viktige grunnstenene i det norske samfunn. Den blå næringa bygger landet og den bygger distriktskommuner som Nærøysund, Leka og Bindal
  • Derfor tør vi påstå at Ytre Namdal er en av Norges viktigste distrikter.
  • Vi står for en verdiskapning pr innbygger som få kan måle seg med
  • Aktørene innenfor de blå næringene investerer lokalt og søker stadig utvikling
  • Vi har et innovativt miljø der ideer, spisskompetanse og praktiske verdiskapere er tett på hverandre
  • Omstillingen til en grønnere blå næring er på god vei

Ta del i utviklingen på Blå Konferanse 2020