Makroalger

Alger er spådd å bli «the next big thing» i norsk akvakulturnæring. Alger behøver primært CO₂ og sollys for å vokse, og har en næringsrikt vann kan algene vokse formidabelt på svært kort tid. Alger er det som kalles lavtrofisk akvakultur. Langt nede på næringskjeden, behøver ikke tilførsel av fôr, ikke problemer med lakselus og rømming og på verdensbasis er det verdens desidert største oppdrettsorganisme. I Norge er det fortsatt høsting av ville bestander som er dominerende med et opptak på ca 180 000 tonn pr år langs norskekysten. Flere og flere ser nå mulighetene for dyrking av alger, ikke minst i Trøndelag hvor det er svært gode vekstvilkår i sjøen for alger. På Blå konferanse får du høre mer om morgendagens akvakulturnæring, og også i hvilken grad høsting av ville bestander kan påvirke faunaen lokalt.