Transport

Namdalskysten forsyner nasjonale og internasjonale markeder med sunn og god mat, og ønsker å produsere langt mer de neste tiårene. Norges mest innovative næringsregion står sentralt i arbeidet med å flytte deler av lakseeksporten fra vei til sjø. 20. august ble første laksetralle kjørt om bord over lasterampen på Kråkøya kysthavn, med direkte kurs mot kontinentet. Blå konferanse gir deg status for lakseruta og et innblikk i Trøndelag fylkes arbeid for å sikre eksportnæringene gode transportløsninger.